.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

DỰ ÁN LWCC

Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị

Hỗ trợ Hoạt động và Hậu cần

Dự án Hỗ trợ Cơ sở Dữ Liệu Hoạt động Bom mìn Tỉnh Quảng Trị( Dự án DBU) được quản lý bởi Sở Ngoại vụ Quảng Trị và do Tổ chức Viện trợ Nhân dân Nauy (NPA) tài trợ:

Cán bộ Hỗ trợ Hoạt động và Hậu cần: 01
Nhiệm vụ chính: 
Chịu trách nhiệm hỗ trợ Cán bộ Hoạt động trong các công việc văn phòng và đảm nhiệm một số thủ tục theo dõi nhân sự và lợi ích cho nhân viên cũng như công tác hậu cần cần thiết.

Thời gian làm việc: từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018.

Yêu cầu:

  • Bằng cử nhân về Hành chính – Văn thư hoặc Kinh tế
  • Tiếng Anh và kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng trợ giúp cho công việc văn phòng
  • Kiến thức thực tế về các Hoạt động Bom mìn sẽ là một lợi thế

Hồ sơ bao gồm: Thư xin việc, CV và bản sao các văn bằng liên quan hoặc theo mẫu hồ sơ cung cấp trên trang web Sở Ngoại vụ Quảng Trị.

Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi Hồ sơ điện tử vào địa chỉ: OanhV@npaid.org hoặc gửi Hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ Tỉnh Quảng Trị (Số 20, Lê Đại Hành, khu đô thị Nam Đông Lương, TP Đông Hà) Thời hạn nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 18/12/2017.

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh