.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

DỰ ÁN LWCC

Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị

 

Tổ chức Viện Trợ Nhân Dân Na Uy (NPA) là một tổ chức nhân đạo hoạt động trong lĩnh vực giảm thiểu nguy cơ bom mìn sau chiến tranh.  Dự án Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị ( LWCC), một trong các dự án của NPA đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm cho vị trí sau:

Biên/Phiên dịch hoạt động: 01
Nhiệm vụ chính: 
Chịu trách nhiệm Phiên dịch cho các sự kiện và hoạt động thực địa của dự án LWCC; biên dịch các tài liệu theo yêu cầu.

Yêu cầu:

  • Cử nhân Anh ngữ, kỹ năng nói và viết tốt
  • 02 năm kinh nghiệm biên/phiên dịch cho chuyên gia
  • Đủ năng lực tiếp thu và học hỏi, có vốn kiến thức về hoạt động bom mìn là một lợi thế

 

Các ứng viên có quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh và bản sao văn bằng về địa chỉ: Dự án DBU, 185 Lý Thường Kiệt, Làng Trẻ em trên hết, Đông Hà, Quảng Trị;  hoặc email: recruitment.vn@npaid.org trước 5h  ngày 24 tháng 01 năm 2017.

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh