.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

DỰ ÁN LWCC

Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị

Thư viện * Phim

 

VIDEO MỚI NHẤT

Trung tâm Điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo Giới thiệu và chia sẽ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại thành phố Huế.

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh