.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

DỰ ÁN LWCC

Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị

 

Kể từ tháng Tư năm 1975, sau khi chiến tranh kết thúc ở Việt Nam, đã có nhiều nỗ lực trong việc tháo gỡ bom mìn vật nổ sót lại sau chiến tranh nhằm giúp cho sự phát triển của người dân Việt Nam. Bước đầu những công việc này được thực hiện chỉ bởi những người dân Việt Nam can đảm và hơn hai thập niên sau này có sự hỗ trợ từ các tổ chức hành động bom mìn quốc tế.

Dự án: "Kết nối Liên lạc Cộng đồng với các Tổ chức Hành động Bom mìn thông qua nền tảng kỹ thuật số" là Dự án thí điểm và được thực hiện bởi tổ chức Hành động Bom mìn Đan Mạch (DDG) phối hợp với Trung tâm Điều phối Khắc phục Hậu qủa Chiến tranh tỉnh Quảng Trị (LWCC).

Mục tiêu của dự án thí điểm nhằm đa dạng hóa các hình thức báo cáo cho người dân trong các hoạt động bom mìn nhân đạo và chia sẽ thông tin về bom mìn cho người dân địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Chúng tôi khuyến khích ý kiến đóng góp của các bạn về dự án. Vui lòng gửi phản hồi đến địa chỉ email: bomminqt@gmail.com hoặc là điền vào mẫu báo cáo tại: http://thongtinbommin.vn

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập http://danishdemininggroup.dk/home/

 

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh